tahan kias

Maksud: Tidak lekas marah walaupun dikias atau disindir

berkongsi