tahi besi

Maksud: Karat yang terdapat pada besi

berkongsi