tahi angin

Maksud: 1. Awan tipis yang ditiup angin.
2. Borak

berkongsi