tahu ada

Maksud: Mendapat segala yang diharapkan

berkongsi