perempuan serasan, lelaki pemalu

Maksud: Pegangan hidup yang berlainan. serasan = seperasan

berkongsi