tak akan lari gunung dikejar hilang kabut tampaklah dia

Maksud: Tidak perlu bergopah-gapah mengerjakan sesuatu yang sudah tentu

berkongsi