tak lalu dandang di air, di gurun ditanjakkan

Maksud: Menyampaikan maksud dengan pelbagai ikhtiar

berkongsi