tali api

Maksud: Tunam yang diperbuat daripada sabut

berkongsi