talang wang

Maksud: Orang yang membungakan wang pinjaman kepada orang lain

berkongsi