tamak hilang malu, loba dapat kebiasaan

Maksud: Sesuatu perolehan yang tidak mencukupi menyebabkan seseorang membuat kerja-kerja yang terhina

berkongsi