tali yang tiga lembar itu tak suang-suang putus

Maksud: Orang yang sekutu atau sebicara dalam sebarang hal ehwal itu selalu berjaya dalam pekerjaan

berkongsi