tambah air, tambah sagu

Maksud: Bertambah kerja, bertambahlah ganjarannya

berkongsi