tambatan larat

Maksud: Sesuatu yang selalu terkenang

berkongsi