tanah hidup

Maksud: Tanah yang digunakan untuk bercucuk tanam

berkongsi