tanah beroya

Maksud: Pasir yang hanyut

berkongsi