tanah kosong

Maksud: Tanah yang tidak diusahakan

berkongsi