tanah ulayah

Maksud: Tanah yang dimiliki orang tetapi tidak diusahakan

berkongsi