tanah tegar

Maksud: Tanah yang keras dan kering

berkongsi