tanda bersauh

Maksud: Bertukar tanda antara kedua belah pihak

berkongsi