tanda bakti

Maksud: Tanda-tanda atau pemberian yang menunjukkan kesetiaan

berkongsi