tanda mata

Maksud: Barang atau hadiah sebagai ingatan.

berkongsi