tanda pangkat

Maksud: Tanda yang menyatakan pangkat

berkongsi