tangan kanan

Maksud: Orang yang diharapkan.

berkongsi