tawanan perang

Maksud: Orang yang tertawan semasa peperangan

berkongsi