telah habis maka dimakan

Maksud: Berhemat cermatlah dalam semua perkara

berkongsi