telah jadi indarus

Maksud: Kalah dalam permainan (terutama permainan judi)

berkongsi