telah penuh sebagai bersukat

Maksud: Sudah habis kesabarannya

berkongsi