telan batu

Maksud: Menyembunyikan rahsia

berkongsi