teluknya dalam, rantaunya sakti

Maksud: Sukar dialahkan

berkongsi