tenaga ahli

Maksud: Pekerja yang mahir dalam sesuatu bidang pekerjaan

berkongsi