tenaga kuda

Maksud: Ukuran tenaga bekerja yang berdasarkan kuda

berkongsi