tentang mata dengan mata

Maksud: Berhadapan satu sama lain

berkongsi