tentang lubuk lepas tuba, tentang ikan akan mati

Maksud: Menyampaikan sesuatu maksud (kehendak dan lain-lain) biarlah tepat pada tempat dan waktunya

berkongsi