terang-terang larat

Maksud: Waktu subuh

berkongsi