terang-terang laras

Maksud: Samar-samar, tidak berapa terang

berkongsi