terang-terang tanah

Maksud: Waktu hampir-hampir siang.

Contoh ayat: Sebelum terang tanah lagi Pak Jalal telah pergi ke kebunnya.

berkongsi