teras terhunjam, gubal melayang, bertinting bertampi teras, gubal melayang teras tinggal

Maksud: Orang bangsawan akan lebih dimuliakan walaupun tidak berharta

berkongsi