terbang-terbang hinggap

Maksud: Tidak tetap tempat tinggal

berkongsi