terbang merahap

Maksud: Terbang turun (hinggap)

berkongsi