terbit air kerana dipercik, terbit minyak kerana dikempa

Maksud: Mahu melakukan sesuatu kerana dipaksa

berkongsi