terbulang ayam betina

Maksud: Orang yang dianggap berani dan lain-lain, tetapi ternyata sebaliknya

berkongsi