terkilat ikan di dalam air sudah tahu jantan betinanya

Maksud: Orang yang bijaksana dapat mengetahui maksud (dalam dangkalnya ilmu) seseorang itu daripada gerak-geri

berkongsi