terpaut bertali, tertambang berlantak

Maksud: Terikat oleh adat kerana adat itu belum dilunasi atau diisi

berkongsi