terpasang jerat halus

Maksud: Dikenakan tipu muslihat

berkongsi