tertelentang berisi air, tertiarap berisi tanah

Maksud: Perihal orang yang terlalu miskin (lemah), tidak berdaya upaya

berkongsi