tertawa sumbing

Maksud: Ketawa dengan sindiran

berkongsi