tiada akan licin katak puru, jika sentiasa berhujan sekalipun

Maksud: Orang yang hodoh jika memakai perhiasan sekalipun tidak akan menjadi elok

berkongsi