tiada akan rintang kerbau oleh tanduknya

Maksud: Orang yang cekap itu tiada terganggu oleh rintangan dalam mengerjakan sesuatu

berkongsi