tiada ada pendekar yang tak bolos, tak ada juara yang tak kalah

Maksud: Bagaimana pandai seseorang itu ada kalanya membuat kesilapan (kesalahan dan lain-lain) jua

berkongsi