tiada lukah yang kenyang oleh air

Maksud: Sifat manusia yang tidak pernah berpuas hati dengan segala yang diperolehi

berkongsi